فهرست

اطلاعيه

با صدرو اطلاعیه‌ای صورت گرفت؛

فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان قم از 5 تیر ماه 1400

فعالیت کتابخانه‌های عمومی استان قم از 5 تیر ماه 1400 به بعد مطابق اطلاعیه صادره از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با توجه به نظر اعلامی کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا اعلام گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان قم، فعالیت کتابخانه‌های عمومی کشور و استان قم از تاریخ 5 تیر ماه 1400 با توجه به انتقال رسته کتابخانه‌های عمومی از گروه 3 به گروه 2 شغلی توسط کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با توجه به وضعیت هر استان از نظر وضعیت شیوع بیماری کرونا به شرح ذیل می‌باشد.
همچنین با هدف تکریم اعضا و تشویق آنها به بازگشت منابع امانی خود طرح میلاد نور تا عید سعید قربان در کلیه کتابخانه‌های عمومی استان قم اجرا می‌شود. در این طرح، همه اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخ‌های 1 لغات 30 تیر ماه به کتابخانه عودت دهند، مشمول تخفیف 100 درصدی جرائم دیرکردی (مربوط به دوران کرونا و قبل از آن) خواهند شد.