فهرست

تازه‌ترين اخبار

با هدف بررسی فعالیت ها و رفع مشکلات انجام شد؛

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم از کتابخانه های عمومی بخش ها و روستاها

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم با همراهی جمعی از کارشناسان، با هدف بررسی فعالیت ها و رفع مشکلات از کتابخانه های عمومی بخش ها و روستا های استان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، مهدی توکلیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم با همراهی جمعی از کارشناسان حوزه های مختلف و با هدف بررسی فعالیت ها و رفع مشکلات از کتابخانه های عمومی بخش ها و روستا های استان بازدید کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم در این دور از بازدید های تخصصی از کتابخانه های عمومی امام خمینی (ره) قنوات، حضرت ولیعصر (ع) روستای مبارک آباد، امام حسین (ع) دستجرد، شهدای نایه و شهید چمران سلفچگان بازدید کرد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم در این بازدید ها ضمن گفتگو با کتابداران و اعضای کتابخانه این کتابخانه ها در جریان آخرین فعالیت های کتابخانه های عمومی و مشکلات کتابخانه ها قرار گرفت.