فهرست

تازه‌ترين اخبار

با هدف بهبود دسترسی کاربران انجام شد؛

بازطراحی کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای قم

در راستای نهضت بازطراحی کتابخانه های عمومی استان قم، با هدف افزایش دسترسی کاربران و بهبود ارائه خدمت، فضای داخلی کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای قم باز طراحی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، با هدف بهبود ارائه خدمات کتابخانه ای در کتابخانه های عمومی، نهضت بازطراحی کتابخانه ها از مدتی پیش در استان قم آغاز شده است. در همین راستا و در جهت افزایش دسترسی کاربران و احساس راحتی آنها در فضای کتابخانه، فضای داخلی کتابخانه عمومی آیت الله خامنه‌ای قم باز طراحی شد.
حکیمه عابدینی، مسئول کتابخانه عمومی آیت الله خامنه ای قم ضمن تاکید بر اهمیت بازطراحی کتابخانه های عمومی گفت: همانطور که در اصول رانگاناتان از بزرگان کتابداری دنیا نیز وجود دارد، کتابخانه ارگانیسم و موجودی پویا و زنده است و بازطراحی کتابخانه نیز می تواند نقش موثری در کارکرد کتابخانه و بهبود خدمات داشته باشد.
عابدینی تاکید کرد: خوشبختانه روند خوبی را برای تغییرات کتابخانه آغاز کرده ایم و اولین قدم آن، باز طراحی فضای داخلی بود که کمک زیادی در ایجاد فضا برای افزایش قفسه و گسترش منابع کتابخانه به ما کرده است؛ ضمن اینکه در دسترسی بیشتر کاربران به کتابداران و همچنین باز شدن فضای کتابخانه و دیده شدن بخش های مختلف نیز موثر بوده است.