فهرست

اخبار برگزيده

با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم؛

جلسه شورای اداری با محوریت بازگشایی کتابخانه عمومی امام علی (ع) برگزار شد

با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم و جمعی از کارشناسان، سومین جلسه شورای اداری در سال جاری با محوریت بازگشایی کتابخانه عمومی امام علی (ع) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، سومین جلسه شورای اداری در سال جاری روز سه شنبه 20 اردیبهشت 1401،  با حضور سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم و جمعی از کارشناسان، با محوریت بازگشایی کتابخانه عمومی امام علی (ع) در محل سالن جلسات اداره کل کتابخانه های عمومی استان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، سجاد عمرانی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم با تاکید بر اولویت قرار دادن تکمیل کتابخانه عمومی امام علی (ع)، خواستار گزارش واحد های مختلف پیرامون پیشرفت فعالیت ها در این کتابخانه شد.
همچنین تکمیل سایر امور باقی مانده مرتبط با کتابخانه مرکزی قم و رصد و رفع موانع فعالیت های کتابخانه های عمومی استان نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.