فهرست

اخبار برگزيده

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم:

فرهنگ جامعه باید در مسیر مکتب سلیمانی باشد

سرپرست کتابخانه های عمومی استان قم در مراسم بزرگداشت شهدای مکتب مقاومت گفت: ما به عنوان متولیان دستگاه های فرهنگی باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جزئی از اجزا چنین مکتبی باشیم و خروجی فعالیت ها و برنامه هایمان همچون شهید سلیمانی ها باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم، سجاد عمرانی، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم در همایش بزرگداشت شهدای مکتب مقاومت با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بیست و هفتم دی ماه 1398 و استفاده ایشان از عبارت « مکتب حاج قاسم» گفت: « آنجا که مقام معظم رهبری تعبیر به مکتب حاج قاسم می‌کنند، صرفا دعوت به شخص پرستی و قهرمان پروری نیست، بلکه ارزش چنین افرادی به این است که خودشان فانی در مکتب هستند، مکتبی که مکتب انبیا، توحید و امام خمینی (ره) است.
وی در ادامه افزود: وقتی از مکتب سلیمانی صحبت می کنیم یعنی مکتبی که سلیمانی را تربیت کرد و تبدیل به شهید سلیمانی نمود و آن سیره و سلوکی که چنین فرزندانی را می پرورد.
سرپرست کتابخانه های عمومی استان قم تاکید کرد: ما به عنوان متولیان دستگاه های فرهنگی باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که جزئی از اجزا چنین مکتبی باشیم و خروجی فعالیت ها و برنامه هایمان همچون شهید سلیمانی ها باشند.