فهرست

گزارش تصويری

بازدید استاندار قم از کتابخانه عمومی مریم

در پی جلسه روز گذشته انجمن کتابخانه های عمومی استان و مطرح شدن مشکل سیستم سرمایش کتابخانه عمومی مریم، محمد آقامیری، استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان به همراه اسماعیل حسینی مقدم، معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری و مهدی توکلیان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان روز پنجشنبه 24 خرداد از کتابخانه عمومی مریم بازدید کرد.