فهرست

گزارش تصويری

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم از کتابخانه های عمومی بخش ها و روستاها

مهدی توکلیان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم با همراهی جمعی از کارشناسان حوزه های مختلف و با هدف بررسی فعالیت ها و رفع مشکلات از کتابخانه های عمومی بخش ها و روستا های استان بازدید کرد.