فهرست

گزارش تصويری

نشست معرفی کتاب «برفاب» در غرفه نهاد در نمایشگاه کتاب

نشست گفتگو با مرضیه نفری، کتابدار و نویسنده کتاب «برفاب» از انتشارات سوره مهر در غرفه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.