فهرست

بازتاب اخبار

خالقان فناوری به فرزندانشان کتاب می‌دهند نه تلفن همراه!

مدرس نشست کودک، رسانه و فناوری‌های نوین معتقد است کسانی که خود خالق تکنولوژی هستند برای فرزندانشان کتابخانه‌های بزرگ درست می‌کنند و استفاده از موبایل را برای آنها محدود کرده‌اند.


جهت رویت بازتاب رسانه ای این خبر بر روی لینک های قم پرس، قم گویا کلیک کنید.