فهرست

بازتاب اخبار

با هدف توسعه همکاری های آموزشی و هنری انجام شد؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری‌ اداره کل کتابخانه‌های عمومی و حوزه هنری استان قم

با هدف توسعه همکاری های آموزشی و هنری، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل کتابخانه‌های عمومی و حوزه هنری استان قم منعقد شد.