منو

فراخوان

فراخوان مسابقه طراحی کتابخانه عشایری

گزارش تصويری

بازدید از بیت امام خمینی(ره)

سجاد عمرانی، سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان قم با حضور در بیت امام خمینی(ره) با مسئولین بیت دیدار و از آن بازدید به عمل آورد